Trgovina

Prodaja osebne varovalne opreme

Prodaja industrijskih maziv

Sredstva in oprema za varovanje okolja

Gasilska oprema

Svetovanje pri uvajanju in nadzoru sistemov vodenja

Svetovanje pri uvajanju in nadzoru sistema ravnanja z okoljem SIST EN ISO 14001

Svetovanje pri uvajanju in nadzoru sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu SIST-TS BS OHSAS 18001

Svetovanje pri uvajanju in nadzoru sistema za preizkuševalne in kalibracijske laboratorije po ISO/IEC 17025:2005

Varstvo pred ionizirajočimi sevanji

Storitve odgovorne osebe za varstvo pred sevanji

Predstavitev podjetja

Spletna trgovina

KOLEKTOR EVT Sistemi d.o.o. | vse pravice pridržane

Spletne strani cLoovis