- svetovanje

 

 Na področju dela z nevarnimi kemikalijami vam nudimo:

 

- izvajanje usposabljanja zaposlenih za varno ravnanje s kemikalijami,

- izvajanje nalog svetovalca za kemikalije za pravne ali fizične osebe, ki proizvajajo ali opravljajo

  promet z nevarnimi kemikalijami,

- svetovanje na področju skladiščenja kemikalij

- opravljanje preventivnih pregledov prostorov glede izpolnjevanja zahtev zakonodaje,

- preverjanje ali so kemikalije ustrezno označene in pakirane,

- svetovanje za pravilno zbiranje, skladiščenje in odstranjevanje nevarnih odpadkov (ostankov in embalaže)

  v skladu s predpisi s področja odstranjevanja odpadkov,

- izdelava navodil za varno delo s kemikalijami,

 

Kdo potrebuje svetovalca za kemikalije?

 

Pravne ali fizične osebe, ki morajo prodobiti dovoljenje za proizvodnjo, skladiščenje oziroma promet.

 

Za vas urejamo:

- prijavo na Uradu ze kemikalije za vpis v seznam pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo proizvodnjo

  z nevarnimi kemikalijami,

- opozarjanje na zahteve in obveznosti po zakonu in drugih zakonih in predpisih, ki urejajo proizvodnjo

  in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi,

- svetovanje v drugih zadevah, povezanih s pogoji za opravljanje dejavnosti na podlagi tega zakona

  in drugih zakonov in predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi,

  zastopanje v upravnih zadevah v postopkih pri organu, pristojnem za kemikalije.

 

Delodajalec mora svetovalcu za kemikalije omogočiti redno izpopolnjevanje, neodvisno opravljanje nalog po tem zakonu, mu omogočiti dostop do vseh potrebnih podatkov in mu zagotoviti pogoje za delo ter potrebna materialna in finančna sredstva.

 


KOLEKTOR EVT Sistemi d.o.o. | vse pravice pridržane

Spletne strani cLoovis