- ravnanje z odpadki

 

Aktivno smo vključeni v procese ravnanja z odpadki. Dejavni smo na več področjih:

 

Prevoz odpadkov

Na ARSO smo vpisani v evidenco prevoznikov odpadkov pod številko 624, kjer je tudi

zapisano katere odpadke lahko odvažamo.

 

Zbiranje odpadkov

Na ARSO smo vpisani v evidenco zbiralcev odpadkov pod številko 460, kjer je tudi

zapisano katere odpadke zbiramo.

 

Prav tako imamo pridobljeno dovoljenje za zbiranje odpadnih olj. V evidenco smo

zapisani pod številko 20, kjer je tudi zapisano katera odpadna olja zbiramo.

 

Trgovanje z odpadki

Na ARSO smo vpisani v evidenco trgovcev z odpadki pod zaporedno številko 40.


Predelava odpadkov

Pridobljeno imamo okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov. V evidenco

smo vpisani pod številko 366, kjer je tudi zapisano katere odpadke predelujemo.

KOLEKTOR EVT Sistemi d.o.o. | vse pravice pridržane

Spletne strani cLoovis