- svetovanje

 

  Izvajamo svetovanje na področju varstva pred požarom ki zajema naslednje storitve:


- Spremljanje in obveščanje o spremembah zakonodaje s področja varstva pred požarom,

- Izvajanje kontrolnih pregledov stanja varstva pred požarom,

- Izdelava ocen požarne ogroženosti,

- Izdelava izračunov potrebnega števila gasilnih aparatov v objektih,

- Sodelovanje pri inšpekcijskih nadzorih,

- Izdelava programov usposabljanj iz varstva pred požarom,

- Izdelava elaboratov za izvedbo evakuacijskih vaj.

KOLEKTOR EVT Sistemi d.o.o. | vse pravice pridržane

Spletne strani cLoovis