- izdelava načrtov

 

V skladu z pravilnikom o požarnem redu mora grafični načrt evakuacije in požarni načrt izdelati lastnik ali uporabnik objekta v katerem se lahko nahaja najmanj 100 oseb in/ali spada najmanj v srednjo požarno ogroženost. Ne glede na navedena merila pa se mora načrt evakuacije izdelati tudi za stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjske stavbe za posebne namene , hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev , druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo ter stavbe za zdravstvo.

KOLEKTOR EVT Sistemi d.o.o. | vse pravice pridržane

Spletne strani cLoovis