- svetovanje

 

  V skladu z veljavno zakonodajo za naše naročnike izvajamo strokovne naloge s

  področja varnosti in zdravja pri delu. Med tovrstne naloge spadajo:


- svetovanje pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo,
- svetovanje  pri opremljanju delovnih mest in delovnega okolja,
- izvajanje notranjih nadzorov nad izvajanjem ukrepov za varno delo,
- izdelava navodil za varno in zdravo delo,
- izdelava programov usposabljanj za varno delo,
- sodelovanje z pooblaščenimi izvajalci medicine dela.

KOLEKTOR EVT Sistemi d.o.o. | vse pravice pridržane

Spletne strani cLoovis