- izdelava IOV

 

V skladu z veljavno zakonodajo mora vsak delodajalec sprejeti izjavo o varnosti in oceniti tveganja, ki se pojavljajo med izvajanjem delovnega procesa.

Z sprejetjem  izjave o varnosti  delodajalec  zagotovi, da se v delovnem procesu izvajajo vsi  potrebni ukrepi za preprečevanje nevarnosti in tveganj na delovnih mestih s ciljem zmanjšanja pojavljanja  nezgod na delu, zdravstvenih okvar in poklicnih bolezni za vse zaposlene.

Ocena tveganja na delovnih mestih temelji na natančnem posnetku delovnih operacij, ki se izvajajo na delovnih mestih in s tem povezanih tveganj, ki se pri tem pojavljajo. Na podlagi zbranih podatkov se po posebnem postopku določi stopnjo oziroma resnost ugotovljenih tveganj.  Glede na dobljene rezultate se določijo potrebni ukrepi za zmanjšanje tveganj za nastanek  nezgod na delu, zdravstvenih okvar in poklicnih bolezni pri zaposlenih.


Izjavo o varnosti in oceno tveganja je potrebno revidirati, dopolniti oz. popraviti če se dodajo novi ali spremenijo stari tehnološki ali delovni procesi, se dodajo ali ukinejo nova delovna mesta, se spremeni število zaposlenih ali če podatki na katerih je temeljilo ocenjevanje niso več aktualni ter obstajajo možnosti ali načini za izpopolnitev ocenjevanja tveganj.

KOLEKTOR EVT Sistemi d.o.o. | vse pravice pridržane

Spletne strani cLoovis