- pregledi opreme

 

Vsak delodajalec mora poskrbeti, da se na delovnih mestih uporablja samo varna in brezhibna delovna oprema. Med delovno opremo spadajo vsa sredstva in naprave s katerimi izvajamo določen delovni proces. Zaradi tega je delodajalec dolžan izvajati redno vzdrževanje delovne opreme v skladu z navodili proizvajalca ter izvajati redne preglede in preizkuse delovne opreme, ki se opravijo s strani pooblaščenega strokovnega delavca.

Obdobni pregledi in preizkusi delovne opreme se morajo izvajati v rokih, ki jih določi proizvajalec, če pa ti roki niso določeni, se pregledi in preizkusi izvedejo v rokih, ki niso daljši od 24 mesecev (delovna oprema s katero se obdelujejo in predelujejo jedke snovi) oz. 36 mesecev (ostala delovna oprema).

KOLEKTOR EVT Sistemi d.o.o. | vse pravice pridržane

Spletne strani cLoovis