- usposabljanja

 

Delodajalec mora vsakega delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.Teoretično in praktično usposabljanje se izvaja po sprejetem programu usposabljanja, ki mora vsebovati vsebine, ki se nanašajo na konkreten delovni proces vključno z ugotovljenimi tveganji.

Po končanem usposabljanju se izvede teoretični in praktični preizkus znanja pri katerem se preveri usposobljenost delavca za varno izvajanje delovnega procesa. Roki za izvedbo periodičnih preizkusov znanja  so določeni v oceni tveganja za posamezna delovna mesta, pri čemer ta za delavce, ki delajo na delovnih mestih z povečanim tveganjem za nastanek nezgod in poklicnih bolezni ne smejo biti daljši od 24 mesecev.

Izvajamo prva in obdobna usposabljanja ter preizkuse znanja iz varnosti pri delu, usposabljanja za upravljalce viličarjev ter dvigal.

KOLEKTOR EVT Sistemi d.o.o. | vse pravice pridržane

Spletne strani cLoovis