- preiskave KBF

 

Eden od ukrepov za zaznavanje in zmanjševanje tveganj na delovnih mestih je tudi izvajanje preiskav škodljivosti na delovnih mestih. S temi preiskavami ugotavljamo vpliv kemičnih, bioloških in fizikalnih parametrov na zdravje zaposlenih na delovnih mestih.  Vrste in obseg preiskav ter perioda morajo biti razvidni iz ocene tveganja za posamezno delovno mesto, po sedaj veljavni zakonodaji pa rok za izvedbo obdobnih preiskav ne sme biti daljši od 36 mesecev. V družbi EVT-SISTEMI d.o.o. izvajamo preiskave ravni hrupa, osvetljenosti, toplotnih razmer in zaprašenosti na delovnih mestih. V kolikor potrebujete preiskave ostalih parametrov vam pomagamo poiskati ustreznega izvajalca.

KOLEKTOR EVT Sistemi d.o.o. | vse pravice pridržane

Spletne strani cLoovis