Svetovanje pri uvajanju in nadzoru sistemov vodenja

 

Svetovanje pri uvajanju in nadzoru sistema ravnanja z okoljem SIST EN ISO 14001

Svetovanje pri uvajanju in nadzoru sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu SIST-TS BS OHSAS 18001

Svetovanje pri uvajanju in nadzoru sistema za preizkuševalne in kalibracijske laboratorije po ISO/IEC 17025:2005

KOLEKTOR EVT Sistemi d.o.o. | vse pravice pridržane

Spletne strani cLoovis