- storitve odgovorne osebe za varstvo pred sevanji

 

Kot odgovorna oseba za varstvo pred sevanji lahko za vas izvedemo naslednje naloge:


- priglasitev namere o izvajanju sevalne dejavnosti in uporabi vira sevanja,

- pridobitev dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti,

- pridobitev dovoljenj za uporabo virov sevanj,

- vpis virov sevanja v register virov sevanj,

- naročilo Ocene varstva izpostavljenih delavcev in sodelovanje s pooblaščenim izvedencem

  varstva pred sevanji,

- naročilo dozimetrije,

- naročilo pregledov rentgenskih aparatov in meritev radioloških pogojev,

- napotitev izpostavljenih delavcev na zdravniški pregled v skladu s predpisom, ki določa

  obseg zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev, ki delajo na opazovanem in

  nadzorovanem območju,

- napotitev delavcev na obnavljanje znanja iz varstva pred ionizirajočimi sevanji,

- zastopanje v primerih inšpekcijskih obiskov,

- vodenje zakonodajno zahtevanih evidenc,

- obveščanje ob spremembah zakonodaje.

KOLEKTOR EVT Sistemi d.o.o. | vse pravice pridržane

Spletne strani cLoovis